ကျောင်းဝင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဝင်ခွင့်လျောက်ထားရန် လိုအပ်ချက်များ

(၂၀၂၃-၂၀၂၄)ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိသူများ ကျောင်းအပ်နိုင်ရန် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ ကြေညာခြင်း။

အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအဆင့် (Grade-9) ‌အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာလုပ်ငန်း သဘာ၀အရ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ပြီး လက်တွေ့လုပ်ငန်းနှင့် စက်ရုံ/ကုမ္ပဏီများသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

ကျောင်းအပ်နှံရာတွင်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ

ပတ်စပို့(စ်) ဓါတ်ပုံ(၃) ပုံ
ကျောင်းသား/သူ ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် မိတ္တူ၊ မိဘနှစ်ပါး၏ နိုင်ငံသားစိစ်ရေးကဒ် မိတ္တူ၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်းဇယားမိတ္တူ။
သက်ဆိုင်ရာကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအဆင့် (Grade-9) အောင်မြင်ကြောင်းထောက်ခံစာ။
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းထောက်ခံစာ (မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံစာမူရင်း။
ကျောင်းသား/သူများ နေထိုင်ရာဒေသ သက်ဆိုင်ရာနယ်‌မြေရဲစခန်း၏ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံစာမူရင်း။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *