၀င်ခွင့် လျှောက်ထားသူများ လိုက်နာရမည့် သတ်မှတ်ချက်များ
လျှောက်ထားသူသည်
(က) နည်းပညာနှင့် သက်မွေးသဘာ၀ အရ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြင့်ပြီး သက်တွေ့လုပ်ငန်းနှင့် စက်ရုံ/ကုမ္ပဏီများသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
(ခ)၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်တွင်အခြေခံအလယ်တန်းအဆင့် (Grade-9) အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(ဂ)၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်တွင်အခြေခံအလယ်တန်းအဆင့် (Grade-9) အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

(ဃ)၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်တွင်အခြေခံအလယ်တန်းအဆင့် (Grade-10) အောင်မြင်သူများ (သို့မဟုတ်) ကျရှုံးသူများ (သို့မဟုတ်) ရပ်နားထားသူများဖြစ်ရမည်။

၀င်ခွင့် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ချက်များ

၁။ လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ)။

၂။ သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်၊ရဲစခန်း ထောက်ခံစာ။

၃။သက်ဆိုင်ရာမှ တရားဝင်ထုတ်ပေးထားသော အောင်မြင်ကြောင်းထောက်ခံစာ။

၄။ လျှောက်ထားသူ၏ အမည်ပါရှိသော အိမ်ထောင်စုစာရင်းဇယား(မိတ္တူ) (တိုက်ဆိုင်စစ် ဆေးရန် မူရင်းယူဆောင်လာရမည်)။

၅။မိဘနှစ်ပါး၏မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ။

၆။ ပတ်စပို့အရွယ်ရောင်စုံဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ။

 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပင်လုံ) သို့တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသော ကျောင်းသား/သူများသည် အင်ဂျင်နီယာကောင်းများဖြစ်စေရေးအတွက် အောက်ဖော်ပြပါစည်းကမ်းချက်များအတိုင်း လိုက်နာရမည်။

၁။ ကျောင်းခေါ်ချိန် ၇၅% ပြည့်မပြည့်ကို လစဉ် ကျောင်းကြော်ငြာ သင်ပုန်းများတွင် ကြော်ငြာထားမည် ဖြစ်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနမှူးများထံတွင်လည်း ပေးပို့ထားပြီး မိဘများထံတွင်သို့လည်း စာတိုက်မှတဆင့် အကြောင်းကြားစာများပေးပို့မည်ကိုလည်း သိရှိရမည်။

၂။ ကျောင်းသား/သူများ ပညာသင်ကြားခြင်းကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမည့် ဆူညံခြင်း စသည့် မည်သည့်အပြုအမူကိုမျှ မပြုလုပ်ရ။

၃။ ကျောင်းပိုင်ပစ္စည်းအားလုံးကို ပျက်စီးအောင် ဖျက်စီးခြင်း (လုံးဝ) မပြုလုပ်ရ။

၄။ ကျောင်းသား/သူ များ ကျောင်းခေါ်ချိန် (၇၅%) မပြည့်မီပါက စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့် မပြုဘဲ (တစ်နှစ်ကျ) အဖြစ်သတ်မှတ်မည်။

ကာလတိုသင်တန်းများ

Auto CADသင်တန်း

အခြေခံအိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း

အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်း

(က)အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအဆင့်နှင့်အထက် ရှိရမည်။

(ခ) ပတ်စပို့(စ်)ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ

 

(က)ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှအပ သင်တန်းပြီးဆုံးသည်အထိတက်ရောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။